Ny deltakerrekord på Jernbaneforum 2013!

 
 

Jernbaneforum 2013 ble en suksess, med ca 310 deltakere og tilsammen 12 utstillere!


Jernbaneforum ble i år arrangert for 11. gang på Radisson Blue Plaza Hotel i Oslo med Railconsult som teknisk arrangør. Årets konferanse, som har etablert seg som den årlige møteplassen for alle som er opptatt av jernbanen og dens utvikling i Norge, samlet hele 310 deltakere og 12 utstillere i Sonia Hennie-salen på Plaza. Konferansen ble i år, som i fjor, ledet av den engasjerte og innsiktsfulle medieveteranen Geir Helljesen.

Konferansens tidsriktige og spennende temaoverskrift, Fra utredning til utbygging - gir NTP svaret?, var godt tilpasset inneværende tidsepoke hvor jernbanens fremtidige uitvikling er viet mye oppmerksomhet. De fleste skulle nok helst sett at NTP 2013-2024 forelå innen konferansen, dette inklusive Statssekretær Lars Erik Bartnes som åpnet konferansen på vegne av Samferdselsminister Marit Arnstad. Bartnes ble flere ganger utfordret av Helljesen på hva regjeringen mener med å si at full intercityutbygging innen 2030 er "en ambisjon".

Statssekretæren ble avløst av Jernbanedirektør Elisabeth Enger, som uttykte glede over at det tirsdag ble kjent at regjeringen vil bygge dobbeltspor i det indre Intercity-triangelet innen 2030. Jernbanedirektøren gjorde det likevel klart at det aller viktigste er en økt innsats for å ta vare på den eksisterende jernbanen og fremhevet at Jernbaneverket trenger 2,5 milliard til fornyelse hvert år i tillegg til andre nyinvesteringer og prosjekter.

Den første delen ble avsluttet av konsernsjef i NSB, Geir Isaksen, med hans tanker om fremtiden og NSB sitt innspill til arbeidet med NTP 2013 - 24: Oftere, raskere og mer miljøvennlig. Isaksen inviterte de andre etatatene i samferdselsnorge til et samarbeid for å ivareta helhetstankegangen og transportsystemet. Dette er nødvendig for å tilrettelegge for Norges kommende (og pågående befolkningsvekst).

Andre del ble innledet av Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, som presenterte KS sine tanker om at planleggingsprosessene tar for lang tid og at man må gå fra fokus på "hvem styrer" til "hva kan vi samarbeide om"? Bakgrunnen for Eide sitt foredrag er at Samferdselsministeren som en oppfølging av en idédugnad besluttet å sette ned en arbeidsgruppe som skulle identifisere hvordan planlegging av store samferdselsprosjekter kunne effektiviseres.

Eide ble avløst av en intensiv 3 x 15 minutter økt med temaet Byutvikling og jernbaneutbygging. Først ut var ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele, som med stor entusiasme delte sine erfaringer i forbindelse med utbyggingen av nye Holmestrand stasjon. Svele påpekte at "vi fikk sjansen, da tok vi den!". Etter Svele var det Norges Eiendomsmeglerforbund med leder Tormod Boldvik som entret scenen. Boldvik var opptatt av at jernbanen vil kunne fungere som et av flere virkemidler for å lette presset på de store byene, og forstørre regionene. Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Karl Otto Ellefsen, tok med deltakerne opp i fugleperspektivet når han presenterte sine tanker og refleksjoner om jernbaneutbygging og byutvikling.

Det er ikke bare i Norge det snakkes om jernbane og etter lunsj ble oppmerksomheten viet Europa. Kjell Kolden arbeider daglig i det sveitsiske transportdepartemetnet (BAV - Bundesamt für Verkehr BAV), og ga deltakerne god innsikt i den sveitsiske finansieringsmodellen. På spørsmål fra Helljesen om hva Kolden ville prioritert dersom han var samferdselsminister i Norge, kom svaret raskt og kontant: Få på plass finansieringen.

Kolden ble avløst av Norges samferdselsråd i EU, Olav Grimsbo, som hadde tatt turen fra Brussel for å snakke om status for jernbaneutbygging og finansiering i Europa. Grimsbo viste til flere eksempler, deriblant HS2 i Storbritania.

I anledning valgår og en ny NTP rett rundt hjørnet, ble det avhold politisk debatt den siste timen med politiske representanter fra Stortinget. Representantene ble utfordret av Helljesen på hvordan de vil følge opp de synspunkter og utfordringer de har fått i løpet av dagens presentasjoner. Med en svært engasjert sal ble også selve debatten kortet noe ned, slik at så mange som mulig av deltakerne fikk anledning til å komme med sine spørsmål og tanker til representantene.

Årets viktigste jernbanekonferanse i Norge ble rundet av, av konferansier Geir Helljesen. Vi ønsker dere alle velkommen tilbake i 2014!

Presentasjonene fra konferansen finner du her.