Presentasjoner

Her finner du presentasjoner og oppsummeringer fra årets konferanse. Siden oppdateres fortløpende, finner du ikke det du leter etter, se innom senere.

1. strekning: Ryggraden i transportsystemet

The Swiss landscape - One company crossing mountains (Språk: Engelsk)

Reto Bleisch, Director Regulatory & International Affairs, Swiss Federal Railways SBB AG

 • Objectives for market opening
 • Different train operations, different tasks: How to handle commuters, long distant links and freight alike?
 • Success indicators for rail operations
 • Swiss success despite liberalization across EU

Reto Bleisch fortalte om SBB's organisasjons- og eierstruktur og gikk deretter inn på hva de betrakter som selskapets suksessfaktorer. Fra disse nevner vi selskapets strenge krav til punktlighet, et sømløst billetteringssystem, langtids-perspektiv på kollektivtransport og stabil infrastrukturfinansiering med fokus på vedlikehold framfor nybygg. I tillegg belyste han likheter og forskjeller mellom det norske og sveitsiske jernbanenettverket.

Last ned Bleisch' presentasjon

The Dutch transport system - How to run one of the busiest railway system in Europe (Språk: Engelsk)

Ronald van Belzen, Policy advisor, Ministry of Infrastructure and the Environment, Nederland

 • Rail in the Dutch transport chains - what are its strengths?
 • Organization and financing of the Dutch railway system
 • The future - Dutch perspective on liberalization, tendering and PPS.

Last ned van Belzens presentasjon

MTR Nordic

Robert Westerdahl

Grunnet sykdom kunne ikke Westerdahl stille opp på Jernbaneforum, men han har ettersendt en presentasjon av selskapet og deres satsning.

Last ned Westerdahls presentasjon

2. strekning - Persontog: Regionalutvikling

Malmö og Citytunneln - Regional effekter for Skåne og Blekinge (Språk: Svensk)

Bengt Nilsson, Chef Kollektivmyndigheten, Region Skåne

 • Erfaringer med flere togoperatører
 • Infrastrukturen som vekstkatalysator
 • Næringsvekst utover i regionen
 • Malmö har opplevd betydelig utvikling - hva med småstedene rundt?

Last ned Nilssons presentasjon

Ringvirkninger av Ringeriksbanen - IC sett fra andre siden av langfjellet

Lars Christian Stendal, Regional direktør strategi og samfunn i Jernbaneverket

 • Hvordan kan IC-utbyggingen settes i en nasjonal kontekst?
 • Første steg til en høyhastighetsjernbane til Bergen, hva er framtidsutsiktene?
 • Hvilke effekter kan Ringeriksbanen ha for Hallingdals-regionen og Bergen?

Last ned Stendals presentasjon

Oslo-navets betydning for jernbane-Norge

Terje Grennes og Øyvind Rørslett, KVU Oslo-navet

 • Hvilken rolle kan jernbanen spille i et kollektivnettverk for hovedstadsområdet?
 • Hvilken betydning har navet for resten av landet?
 • Hvordan håndteres godstrafikk på jernbane i et helhetlig transportsystem?

Last ned Rørsletts presentasjon


2. strekning - Godstransport: Hvordan få grensekryssende gods på banen?

Jernbanespor til sjøs - Hvordan kan jernbane og skip dra nytte av hverandre?

John Juul Nielsen, tidligere direktør i Color Line Cargo


 • Fra Ruhr til Røros - Hvilken rolle spiller toget som en del av en lang transportkjede fra fabrikk til forbruk?
 • Hva skal til for å laste fra båt til jernbane?
 • Hvilke potensielle varestrømmer kan overføres til bane?
 • Hvordan kan redere, havner og togoperatør samarbeide?

Grenseoverskridende jernbanegods - Hva skal til for å etablere nye ruter?

Arne Fosen, administrerende direktør i CargoNet

 • Hvordan får man lønnsomhet i en bransje preget av knappe marginer?
 • Hvorfor går det ikke mer gods på jernbane inn og ut av Norge?
 • Hvilke rolle kan lokale myndigheter og private initiativer ha i grensekryssende godstransport?
 • Hva er suksessfaktorene for nye operatørers virksomhet i Norge og Sverige?


Konkurranseutsetting av jernbaneterminaler

Kjell Maudal, Terminalleder, Jernbaneverket

 • Modell for konkurranseutsetting av jernbanegodsterminaler
 • Hva skal til for å få en velfungerende godsterminal?
 • Erfaringer fra konkurranseutsetting av Ganddal godsterminal


Moddi

 "Jeg kommer fra Nord-Norge, og der oppe er det ikke så mye tog. Jeg måtte tenke, hvor går det tog i nord? Jo, i fremtiden! "

Moddi, med cellist Kathrine Schiøtt, spilte
 • Sang om fly
 • Noens Ark
 • Togsang

www.moddi.no

3. strekning: Nede på stasjonen

Jernbanen og stedene

Peter Butenschøn

 • Stedsutvikling rundt toget - Byfenomen eller bygdepotensiale?
 • Urbanisering av norske bygder og småbyer
 • Jernbanen gav Ski og Lillestrøm nytt liv, hva kan skje med Fauske og Voss?
Last ned Butenschøns presentasjon


Kollektivknutepunktet - transport og byliv møtes

Dan Stubbergaard, Creative Director and Founder COBE


 • Nordhavnen, Science Village Lund, Køge, Aarhus, Nørreport og Tampere
 • Stedsutviklingspotensiale rundt knutepunktene
 • Suksesskriterier for god byplanlegging
 • Transportknutepunktet

Last ned Stubbegaards presentasjon

4. strekning: Det nye jernbanekartet

Det nye jernbanelandskapet

Elisabeth Enger, Jernbanedirektør

 • Jernbanens fremtidige perspektiv
 • Jernbanenettet i et konkurranselandskap - utfordringer og muligheter
 • Utfordringer på fjernstrekningene
 • Konkurranseutsetting av godsterminalene, gir konkurranse mellom operatører mer gods på bane?
Last ned Engers presentasjon

Ny organisering - mer skinner, bedre tilbud?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

 • Hvordan gir jernbanereformen god konkurranse på sporet?
 • …Og gir det oss mer spor og et bedre togtilbud eller bare flere kokker?
 • Hvilken rolle har toget i transportsystemet
 • Hvilke finansieringsformer vil vi se for nybygging og vedlikehold?
 • Hvordan skal godstog får bedre tilgang på sporet?

Last ned Solvik-Olsens presentasjon