Referanser

 
 

Rejlers Norge divisjon Railconsult har mer enn 10 års erfaring som arrangør av fagkonferanser med høy kvalitet. Nedenfor følger en oversikt over aktuelle konferanser vi har gjennomført:

Konferanse

Oppdragsgiver

År

Jernbaneforum 2015 Norske Jernbanefora
2015
Jernbaneforum 2014 Norske Jernbanefora
2014
Jernbaneforum 2013 Norske Jernbanefora 2013
Jernbaneforum 2012
Norske Jernbanefora 2012
Jernbaneforum 2011 Norske Jernbanefora 2011
Fremtiden på skinner 2010 Statens Jernbanetilsyn 2010
Jernbaneforum 2010 Norske Jernbanefora 2010
Fremtiden på skinner 2009 Statens jernbanetilsyn 2009
Jernbaneforum 2009 Norske Jernbanefora 2009
Lightrail 2008 Egen konferanse 2008
Kollektivtrafikkdagene Kollektivtrafikkforeningen 2008
Jernbaneforum 2008 Norske Jernbanefora 2008
Kontaktmøte for museumsbaner Statens Jernbanetilsyn 2007

Sikkerhetsseminar

Statens Jernbanetilsyn 2007

Høringsmøte for nytt trafikksikkerhetsreglement

Statens Jernbanetilsyn 2007

Jernbaneforum 2007

Norske jernbanefora 2007
Lightrail 2006 Egen konferanse 2006
Jernbaneforum 2006 Norske jernbanefora 2006
Lightrail 2005 Egen konferanse 2005
Jernbaneforum 2004 Jernbaneforum Sør 2004
Jernbaneforum 2003 Jernbaneforum Sør 2003