Referanser

 
 

Rejlers Norge divisjon Railconsult er en profesjonell arrangør av studieturer. Nedenfor er eksempler på studieturer vi har planlagt og gjennomført:

Studieturens formål

Land

Oppdragsgiver

År
Regional utvikling Sverige Jernbaneforum Dovrebanen Sør 2013
Stasjonsplanlegging, små stasjoner Nederland Plansamarbeidet Gjøvik stasjon 2012
Stasjonsplanlegging Nederland

Plansamarbeidet for Oslo S

2012
Høyhastighetstog, infrastruktur og organisering av persontransport Nederland og Storbritania Jernbaneforum Sør 2012
Kollektivtrafikk og regional utvikling Sverige Plattform Vestfold 2011
Godstrafikk og Høyhastighetstog Italia Railconsult 2011
Kollektivtrafikk og kombibaneløsninger Nederland Railconsult 2010
Kollektivtrafikk og regional utvikling

Nederland

Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN)

2010

Kollektivtrafikk og regional utvikling Sveits, Tyskland Jernbaneforum Sør

2010

Organisering av jernbaneutbygging i Sverige Sverige Jernbaneforum Sør

2010

Kollektivtrafikk i Berlin og Kassel Tyskland Railconsult AS

2009

Sikkerhetsstyring etter europeisk jernbanelovgivning Nederland, Belgia, Storbritannia Flytoget AS

2008

Kollektivtrafikk og regional utvikling Nederland Samferdselskollegiet

2008

Studie av moderne leddsporvogner Tsjekkia, Tyskland, Belgia, Nederland, Sverige Oslo Vognselskap AS og Oslo Sporvognsdrift AS

2008

Studie av konkurransemessige effekter ved høyhastighetstog Spania Oslo Lufthavn

2008

Studie av regionale effekter ved høyhastighetstog i Ciudad Real Spania

Spania

NSB AS

2007

Studie av security beredskap og høyhastighetstog Spania Flytoget AS

2007

Studie av regionale effekter ved høyhastighetstog Spania Østlandssamarbeidet

2007

Studie av Kombibaner i Karsruhe og Kassel Tyskland Rogaland Fylkeskommune

2007

Studie av regionale effekter ved høyhastighetstog Spania Jernbaneforum i Sør

2006