Jernbaneforum er Norges største konferanse for jernbane. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.
Alle som arbeider med jernbanefaglige spørsmål har behov for jevnlig oppdatering av sin kompetanse og erfaringsutveksling med andre. Vi har lang erfaring med å skreddersy studieturer for et bredt spekter av kunder.
Vi er en aktiv bidragsyter til kompetanseheving innenfor banerelatert transport og har en solid erfaring med planlegging og gjennomføring av fagkonferanser.