Jernbaneforum

Jernbaneforum er navnet på en konferanse som har vært arrangert årlig siden 2003. Bak Jernbaneforum står samtlige regionale jernbanefora, som er organisert av fylkeskommuner og kommuner langs landets jernbanestrekninger.

Jernbaneforaenes mål er å øve påtrykk for utbyggingen av sine lokale og regionale banestrekninger. Sammen står de bak de årlige Jernbaneforum-konferansene, for å sette utviklingen av jernbanen på dagsorden i det politiske miljø og i media. Kart over jernbaneforaenes virkeområde finnes til høyre (Klikk for å laste ned større kart).

Du kan lese mer om Jernbaneforum 2018 eller laste ned presentasjoner fra tidligere arrangement i menyen til venstre.

Jernbaneforum Sør

Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen Oslo - Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Kontaktinformasjon til JBF Sør finner du under:

Leder Jon-Olav Strand, Fylkesvaraordfører Aust-Agder fylkeskommune
Telefon 997 45 652
E-post Jon-olav.strand@austagderfk.no
Prosjektleder Reidar Braathen, Jernbaneforum Sør/Aust-Agder fylkeskommune
Telefon 907 64 184
E-post reidar.braathen@austagderfk.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Sør samt Sørvestbanen her (NB: ekstern lenke).


Forum Nye Bergensbanen

Forum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som vedteke av Stortinget i 1992. Forumet vart oppretta i 1993. Medlemene i forumet er kommunane og dei tre fylkeskommunane langs banen. NHO og LO i desse tre fylka har møte- og talerett i forumet. Kontaktinformasjon til FNB finner du under:

Leder Morten Myksvoll
Telefon 993 14 825
E-post morten.myksvoll@hfk.no
Leder av arbeidsutvalget
Hans Erik Ringkjøb, Ordfører, Voss kommune
Telefon
E-post hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no

Mer informasjon: www.nyebergensbanen.no


Jernbaneforum Øst

Jernbaneforum Øst er en interesseorganisasjon for Østfoldbanens østre og vestre linjer fra Oslo til svenskegrensen. Medlemmene i Jernbaneforum Øst består av kommunene langs østre og vestre linje, samt fylkeskommunene Akershus og Østfold. Oslo kommune er også medlem. I tillegg er LO, NHO samt KS i berørte fylker medlemmer. Kontaktinformasjon til JBF Øst finner du under:

Leder Siv H. Jacobsen, Østfold fylkeskommune
Telefon 482 67 061
E-post sivjac@ostfoldfk.no
Sekretariat Hans Arne Bjerkemyr, Østfold fylkeskommune
Telefon 905 07 794
E-post hanbje1@ostfoldfk.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Øst her (NB: ekstern lenke).


Jernbaneforum Gjøvikbanen

Jernbaneforum Gjøvikbanen ble etablert 16. oktober 2008 og sekretariatet er lagt til Oppland fylkeskommune ved Regionalenheten. Medlemmene består av kommunene; Oslo, Nittedal, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik, samt fylkeskommunene Akershus og Oppland. Kontaktinformasjon til JBF Gjøvikbanen finner du under:

Leder Ivar Odnes, Fylkesvaraordfører Oppland fylkeskommune
Telefon 950 47 024
E-post ivar.odnes@oppland.org
Sekretariat Magne Flø, Oppland fylkeskommune
Telefon 901 50 828
E-post magne.flo@oppland.org

Mer informasjon: http://www.oppland.no/fagomrader/samferdsel/jernbane/


Jernbaneforum Dovrebanen Sør

Jernbaneforum Dovrebanen Sør ble stiftet 21.10.10. Sekretariatet er lagt til Oppland fylkeskommune og forumet ledes av fylkesvaraordfører Ivar Odnes. Medlemmene består av kommunene Hamar, Stange, Løten, Elverum, Ringsaker, Lillehammer og Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Kontaktinformasjon til JBF Dovrebanen Sør finner du under:

Leder Ivar Odnes, Fylkesvaraordfører Oppland fylkeskommune
Telefon 950 47 024
E-post ivar.odnes@oppland.org
Sekretariat Magne Flø, Oppland fylkeskommune
Telefon 901 50 828
E-post magne.flo@oppland.org

Mer informasjon: http://www.oppland.no/fagomrader/samferdsel/jernbane/


Jernbaneforum Dovrebanen Nord

Jernbaneforum Dovrebanen Nord er under etablering. I første omgang etableres foraet i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og kommuner langs strekningen - fra Lillehammer i Sør til Trondheim i Nord. Kontaktinformasjon til JBF Dovrebanen Nord finner du under (inntil endelig etablering/konstituering legges sekretariatet til Oppland fylkeskommune):

Leder Ivar Odnes, Fylkesvaraordfører Oppland fylkeskommune
Telefon 950 47 024
E-post ivar.odnes@oppland.org
Sekretariat Magne Flø, Oppland fylkeskommune
Telefon 901 50 828
E-post magne.flo@oppland.org

Mer informasjon: http://www.oppland.no/fagomrader/samferdsel/jernbane/


Jernbaneforum Kongsvingerbanen

Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble stiftet i 2010. Forumets formål er å bidra til en rask utvikling av Kongsvingerbanen og sikre et attraktivt og konkurransedyktig togtilbud langs strekningen. Med i jernbaneforumet er kommunene Eidskog, Fet, Kongsvinger, Nes, Skedsmo, Aurskog-Høland, Sør-Odal og Sørum samt fylkeskommunene Akershus og Hedmark og NHO Innlandet. Kontaktinformasjon til JBF Kongsvingerbanen finner du under:

Leder Marianne Grimstad Hansen, Ordfører Sørum kommune
Telefon 930 52 932
E-post marianne.grimstad.hansen@sorum.kommune.no


Nestleder Sjur Strand, Ordfører i Kongsvinger kommune
Telefon 900 98 854
E-post sjur.arnfinn.strand@kongsvinger.kommune.no


Sekretariat Hilde Nygaard, Kongsvinger kommune
Telefon 997 90 803
E-post hilde.nygaard@kongsvinger.kommune.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Kongsvingerbanen her (NB: ekstern lenke).


Jernbaneforum Hovedbanen /Gardermobanen

Jernbaneforum Hovedbanen/Gardermobanen ble stiftet 13.12.2012. Forumets er etablert som et samarbeid mellom kommunene på Romerike og Akershus fylkeskommune. Forumet arbeider for å etablere felles strategier og markert økt påvirkningskraft for å videreutvikle tilbudet langs Hovedbanen på en måte innbyggere og næringsliv som sogner til banen er tjent med.

Kontaktinformasjon til JBF Kongsvingerbanen finner du under:

Leder Lars Salvesen, fylkesvaraordfører Akershus fylkeskommune
Telefon 9324 9752
E-post lars.salvesen@akershus-fk.no
Sekretariat Kurt-Gøran Adriansen, Øvre Romerike Utvikling
Telefon

954 64 286

E-post kurt-goran.adriansen@oru.no


Jernbaneforum Midt-Norge
Leder Arnfinn Brechan
Telefon
E-post arnfinn.brechan@stfk.no


Rådgiver Sidsel Bryne
Telefon 959 18 721
E-post sidsel.bryne@ntfk.no

Du kan lese mer om Jernbaneforum Midt-Norge her (NB: ekstern lenke).


Jernbaneforum Røros- og Solørbanen
Leder Arnfinn Nergård, Ordfører Os i Hedmark
Telefon 952 66 501
E-post

arnfinn.nergard@hedmark.org

Daglig leder
Rune Jørgensen
E-post rune.jorgensen@hedmark.org
Prosjektleder Bjørn Frydenborg, JBF Røros- og Solørbanen
Telefon

901 05 597

E-post bjorn.frydenborg@hedmark.org

Jernbaneforum Nord

Jernbaneforum Nord - som inkluderer Ofotbanen og dermed dekker hele jernbanenettet i Nord-Norge - hadde sitt første møte 8. oktober 2014.

Leder

Willfred Nordlund, Fylkesråd for samferdsel, Nordland Fylkeskommune

Telefon

416 22 080

E-post wilnor@nfk.no
Sekretariat Siri Vasshaug, Nordland fylkeskommune
Telefon
E-post sirvas@nfk.no
Mer informasjon: www.nfk.no/tjenester/samferdsel/