Jernbaneforum 2016

Jernbaneforum 2016 vitnet om at norsk jernbane er i endring. Ikke bare var konferansen i ny drakt - konkurranseutsetting var nå ikke et spørsmål, men en forutsetning for fremtidens jernbane.

Jernbaneforum 2016 ble avholdt på Lillestrøm den 15. mars og trakk 270 tilhørere fra hele landet.

- Vedlikehold er mitt hjertebarn, proklamerte Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen når han åpnet årets Jernbaneforum på Lillestrøm den 15. mars. Under overskriften «Norsk jernbane anno 2050» viet han mye taletid til å snakke om fremtidens transportsystem og endring i folks reisevaner:

- Vi skal bruke jernbanen strategisk der den har størst nytte, konkluderte statsråden.

- Hvis du får det grunnleggende til riktig, så er passasjerene fornøyde, var David Sidebottoms grunnidé der han talte til Jernbaneforum om passasjerenes tillit til jernbanen i England. Sidebottom er passasjerdirektør i Transport Focus, en statlig «vakt hund» som gjør undersøkelser blant britiske togpassasjerer.

Fra England kom også Dr. Nigel Harris, som har jobbet mye med norsk jernbane, og kunne fortelle at fremtidige tilbydere kommer til å stille store krav til infrastrukturen, og forvente handling fra den som er ansvarlig for infrastrukturen.

Hvem skal driver jernbanen i fremtiden og hvordan skal den lykkes? Bjørn Tore Hansen fra NSB trakk frem personalkultur og kundetilfredshet på Saltenpendelen under fanen «Det er mennesket det gjelder».

Mye interesse var det til Green Cargo, som bare dager etter Jernbaneforum skulle starte sin storsatsning på godstransport i Norge. Kjell Owrehagen fortalte om hvordan vognlastsystemet skulle fungere, mens Jan Kilstöm orienterte om den utfordrende prosessen frem mot oppstart, men trakk også frem jernbanens mange fordeler - ikke minst for miljøet.

Tre suksesshistorier fra godstransporten, med CargoNets gode resultat i år som bakteppe, bidrar til å fremsnakke godstransport på bane som lenge har slitt med dårlig omdømme og fallende tonnasje-tall.

- Jernbane er passion og kultur, mens også moderne transport, forklarte BI-professor Torger Reve i sitt innlegg om jernbane og samfunnsøkonomi. Arkitekt Algard fortalte med smittende entusiasme om byplanlegging med hensyn på jernbane som motsetning til «bilhjernenes» planfokus gjennom mange år.

Jernbaneforum vitner om et taktskifte i jernbanepolitisk diskurs. Der man før talte for og i mot en jernbanereform var fokuset i år langt sterkere på reformens innhold og hvilke krav som vil settes til myndighetenes rolle. Hvordan fremtidens jernbane vil se ut vil bare tiden vise.