Jernbaneforum 2018

Jernbaneforum 2018 ble avholdt 8. mars 2018
Arrangementet ble en stor suksess, og dagen inneholdt gode diskusjoner og varierte innlegg.

Programmet som ble fulgt kan du se under. Innleggene fra dagen publiseres her, og video av innleggene vil også bli gjort tilgjengelig.

Når

Hva

Hvem


09:00

Velkommen

Konferansier

Eva-Charlotte Stenset

1. Strekning

09:05 - 09:30

Fra ord til handling: jernbane for næringsutvikling

» Regjeringens samferdselspolitikk fikk fire nye år, hvilke mål og prosjekter vil samferdselsministeren prioritere?

» Etter en av de største reformene i jernbane-Norge, hvilke satsinger kan vi vente oss på utbygging og vedlikehold i denne stortingsperioden?

» Hvilken rolle spiller jernbanen og jernbaneutbygging for næringslivet i Norge, og tar vi høyde for det?

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister

09:30 - 09:50

Jernbanedirektoratet 2018

» Ny jernbanedirektør starter 5. mars og kommer til Jernbaneforum for å fortelle om Jernbanedirektoratet 2018

Kirsti Lovise Slotsvik

Jernbanedirektoratets direktør

09:50 - 10:10

Fra plan til handling - Bane NORs innspill til Handlingsprogram for jernbanen

» Hva er Bane NORs innspill til handlingsplan for Nasjonal transportplan?

» Hvordan redusere bygge-kostnadene og oppnå mer effektiv gjennomføring av de store investeringsprosjektene?

» Kan ambisjonene i NTP oppfylles og hvilke forutsetninger må eventuelt være på plass for å få det til?

Gorm Frimannslund

Konsernsjef Bane NOR SF


Samtale med innlederne


10:30 - 11:00

Pause - kaffe, mingling og besøke utstillerne

2. Strekning

11:00 - 11:20

Den nye Silkeveien

WANG Min, Kinas ambassadør til Norge

11:20 - 11:40

Fiskeeksport med jernbane når nye markeder

Foredraget drøfter hvordan jernbane kan sikre effektiv, miljøvennlig transport av sjømat fra kysten og ut til verden.

Geir Ove Ystmark

Administrerende direktør Sjømat Norge

11:40 - 12:05

The Baltic Sea Tube - chance for new (railway) technologies

Freight between Europe and Scandinavia is to a great extent transported by trucks with all the disadvantages for people, environment and costs for society. To strengthen the freight traffic by train and handle the future expected growth, a new link in the east of Germany connecting Sweden is needed.

The presentation will show the existing macro economic picture, the Iron Silk Road, and transportation flows between Scandinavia and Germany (and the East).

How can one through a tube bridge concept - enspirered by solutions on Björnafjorden and Western Norway, build a fixed link for freight traffic and combine future technologies with what can be called "an advanced low cost infrastructure"?

Knut Halvorsen

Senior consultant in Deutsche Bahn E&C Scandinavia and Chairman for Coinco

Thomas Kokel

CTO in Deutsche Bahn E&C Scandinavia


Samtale med innlederne


12:15 - 13:10

Lunsjpause med musikkinnslag - husk å besøke utstillerne

3. Strekning

13:10 - 13:35

Enhancing situational awareness through digitalization of rail ICT networks

Ever increasing demands on Rail services call for continuous innovation and elasticity of the underlying ICT infrastructure. Operating a safe, reliable and cost efficient services require operators to look into innovative solutions that help them to deliver on these requirements through concepts of rail digitalization.

The solutions presented in this session show how rail operators can further improve competitiveness towards their customers through standardized technologies, migration concepts and an holistic approach on rail requirements leading them into the era of Rail Digitalization.

Norman Frisch

Global Transportation Sector Aviation/Rail/Road Huawei Technologies

13:35 - 13:55

Innholds- og kommunikasjonstjenester på farten

Tog er i utgangspunktet en perfekt reiseform for forbrukere som ønsker å konsumere innholdstjenester når de er på farten. Men mange togpassasjerer opplever dårlig dekning på mange strekninger. Foredraget drøfter hvorfor det er slik og hva som skal til for å få de reisende på nett også om bord på toget.

Bjørn Amundsen

Dekningsdirektør i Telenor

Samtale med innlederne


14:05-14:40

Pause, kaffe, mingling og besøke utstillerne

4. Strekning

14:40 - 15:00

MTR Express - erfarenheter efter tre år av open access-trafik i Sverige

Passagerartrafik på svensk järnväg avreglerades år 2010 vilket gjorde möjligt för andra operatörer att driva trafik. MTR Express började trafikera sträckan Stockholm - Göteborg för nästan exakt tre år sedan. Mats Johannesson, VD för MTR Express, berättar om effekterna på marknaden och för kunderna, samt vilka utmaningar som fortfarande finns kvar att lösa innan det finns en marknad på lika villkor för samtliga aktörer inom järnvägssverige.

Mats Johannesson, Verkställande direktör MTR

15:00 - 15:20

Konkurranse som forutsetning for et bedre tilbud

Foredraget drøfter hvordan konkurranseutsetting av jernbanestrekninger påvirker tilbudet som gis til de reisende, med basis i erfaringer i Sverige.

Thomas Silbersky

Direktör för internationella affärer, SJ AB

15:20 - 15:40

Politikere som gjør hva de sier

Digitalisering, urbanisering, globalisering og klimaendringene gir store endringer i samfunnet vårt.

Hvordan kan vi politikere ta styringen og ikke bli hengende etter i en utvikling som går raskere og raskere?

Tidligere Schibsted-direktør og nå finansbyråd avslutter dagen med refleksjoner etter to år i politikken.

Robert Steen

Finansbyråd i Oslo kommune


Samtale med innlederneVi takker for oss

Konferansier

Eva-Charlotte Stenset


Mindre justeringer kan forekomme.


I år avholdes konferansen i Oslo Kongressenter som ligger sentralt og nær offentlig kommunikasjon i Oslo.

Påmeldingen er åpen, du kan melde deg på her.

Her er årets sponsorer som du kan treffe på stand!

Abonner på nyhetsbrev