Presentasjoner

Her ligger presentasjonene fra konferansen.


Ketil Solvik-Olsen, Samferdselsminister.
Fra ord til handling.

Kirsti Lovise Slotsvik, direktør for Jernbanedirektoratet
Jernbanedirektoratet 2018
Last ned presentasjonen her

Gorm Frimannslund, konsernsjef Bane NOR
Fra plan til handling
Last ned presentasjonen her

He. WANG Min, Ambassador of the People's Republic of China to the Kingdom of Norway
The New Silk Road


Geir Ove Ystmark, Administrerende direktør Sjømat Norge
Fiskeeksport med jernbane når nye markeder
Last ned presentasjonen her

Knut Halvorsen, Senior Consultant in Deutsche Bahn E&C Scandinavia and Chairman for COINCO
Thomas Kokel, CTO in Deutsche Bahn E&C Scandinavia

The Baltic Sea Tube - Chance for New (Railway) Technologies
Last ned presentasjonen her

Norman Frisch, Business Development Director, Transport Sector, Huawei
Enhancing Situational Awareness Through Digitalization of rail ICT Networks
Last ned presentasjonen her

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør Telenor
Innholds- og kommunikasjonstjenester på farten
Presentasjon ikke tilgjengelig.
Mats Johannesson, Verkställande Direktør, MTR Express
Erfarenheter efter tre år av Open Access-trafik i Sverige
Last ned presentasjonen her

Thomas Silbersky, Direktör för internationella affärer, SJ AB
Konkurranse som forutsetning for et bedre tilbud
Last ned presentasjonen her

Robert Steen, Byråd for finans, Oslo kommune
Hvorfor får vi ikke opp farten?
Last ned presentasjonen her