Konferanser

Rejlers Norge er en aktiv bidragsyter til kompetanseheving innenfor banerelatert transport og har en solid erfaring med planlegging og gjennomføring av fagkonferanser.


Alle som arbeider med jernbanefaglige spørsmål har behov for jevnlig oppdatering av sin kompetanse og erfaringsutveksling med andre. Helt siden starten har Rejlers Norge lagt stor vekt på å bidra til kompetanseheving og nettverksbygging innenfor banerelatert transport.

Rejlers Norge har opparbeidet seg omfattende erfaring som arrangør av fagkonferanser relatert til samferdsel. Blant annet har vi helt siden starten (i 2003) har vært teknisk arrangør av Jernbaneforum, årets viktigste jernbanekonferanse i Norge. Mer informasjon om Jernbaneforum finner du her.

Som teknisk arrangør av en fagkonferanse, kan vi for eksempel bistå med følgende:

  • Planlegging og gjennomføring avkonferansen m.m.
  • Utarbeidelse av program inkludert kontakt med foredragsholdere, konferansesteder m.m.
  • Design og trykking av informasjonsmateriell
  • Utsendelse av program på e-post og vanlig post. Vi har en omfattende database med navn innenfor de aktuelle fagområdene.
  • Registrering av deltakere, utarbeidelse av konferansemateriell
  • Møteledelse
  • Utarbeidelse av evalueringsrapporter, og oppfølgingsaktiviteter
  • Øvrig rådgivning knyttet til gjennomføringen
  • Kontakt oss så hjelper vi deg å finne en løsning!