Studieturer

Rejlers Norge divisjon Railconsult er en aktiv bidragsyter til kompetanseheving innenfor banerelatert transport og har en solid erfaring med planlegging og gjennomføring av studieturer.


Alle som arbeider med jernbanefaglige spørsmål har behov for jevnlig oppdatering av sin kompetanse og erfaringsutveksling med andre. Helt siden starten har Railconsult lagt stor vekt på å bidra til kompetanseheving og nettverksbygging innenfor banerelatert transport.

Rejlers Norge har opparbeidet seg omfattende erfaring som arrangør av studieturer i in- og utland. Studieturene arrangeres på oppdrag fra operatører, politikere og myndigheter etc. Spesielt tilbyr vi studieturer til ulike destinasjoner for framvisning av ulike baneløsninger, drifts- og eierorganisasjoner, kollektivknutepunkt, godsterminaler og rullende materiell.

Viktige effekter ved studieturer er at beslutningstagere fra samarbeidende organer får tilbringe mange timer sammen på reise, og derved mange muligheter til å blir bedre kjent, få drøftet aktuelle problemstillinger og etablere en felles referanseramme for videre samarbeid. Denne effekten kan vi stimulere gjennom organisering av reisen og gjennom faglige oppgaver som skal løses i grupper på reisemålene.

Som teknisk arrangør av en studietur, kan vi for eksempel bistå med følgende:
  • Research, planlegging og gjennomføring av studieturen
  • Utarbeidelse av program inkludert kontakt med de ulike organisasjonene
  • Bestilling av transport og hotell
  • Utsendelse av program og annen informasjon på e-post til deltakerne
  • Reise- og møteledelse
  • Faglige og teambyggende gruppeaktiviteter underveis
  • Utarbeidelse av rapporter, innhenting av presentasjoner etc.
  • Øvrig rådgivning knyttet til gjennomføringen
  • Kontakt oss så hjelper vi deg å finne en løsning!